Magyar Wikipédia Magazin

2007. március 3., szombat

Források a Wikipédián

Sokszor felmerül a Wikipédia megbízhatóságának kérdése, és erre válaszul a forrásmegjelölés fontossága. Szerintem az egyetlen járható út egy valóban használható lexikon felé, az ha az egyes állítások alátámaszthatóak, ennek két lépése van:
  • össze kell gyűjteni a felhasznált forrásokat, és ami fejből jött, azokhoz forrásokat keresni, amik alátámasztják az adott állítást
  • pontosan megjelölni, hogy egy adott állítást melyik felsorolt forrás támaszt alá

Felmerült, hogy egyes amerikai egyetemeken nem lehet a Wikipédiát idézni, mert sok benne a nem megbízható tartalom. Véleményem szerint nem is kell a Wikipédia azon állításait idézni, amikről pontosan nem állapítható meg, hogy honnan származik/ ki más állítja ugyanazt. Ha egy állításnál ott a forrás, akkor az leellenőrizhető az adott független forrásból, és végsősoron lehet a független forrást idézni az olyan egyetemeken ahol magát a Wikipédiát nem lehet. A Wikipédiának lehet, hogy presztizsveszteség, hogy komolyabb munkákban nem közvetlenül idézik, de a saját kutatás tilalma miatt a Wikipédia eleve nem tartalmazhat olyan információt, amit nem valaki más állít. A lexikon ugyanúgy olvasva és használva lesz ettől még, hogy nem közvetlenül idézik, ráadásul az információk megbízhatósága és így az egész lexikon megbízhatósága és így értéke is nő.

A források, különösen a nyomtatott források felsorakoztatása önmagában nem elég. Egyrészt szükségessé teszik az egész megadott forrás tüzetes egybevetését az adott szócikkel, hogy látható legyen melyek azok az állítások amiket nem támaszt alá a megadott forrás. A későb hozzátoldott állítások is azt a látszatot keltik, hogy alá vannak támasztva a cikk alján megadott forrásokkal, és hamis képet festenek így az adott cikkről.

Másik fontos kérdés az egymással ellentmondó források létezése (szinte mindent és annak az ellenkezőjét is állította már valaki valamikor). Ilyenkor össze kell vetni az egyes források megbízhatóságát, dátumát, és az alapján vagy választani kell a források közül, vagy objektíven rámutatni az ellentmondásra. Az egyes állításoknál ezért is kell jelezni, hogy mi a forrása, mert a cikk különböző fejlődési szakaszaiban használt források esetleg tartalmazhatnak ellentmondásokat, együttes felsorolásuk a cikk alján elfedheti az egyet nem értést. Máskérdés, hogy a forrással ellátott állításoknál veszi-e bárki is a fáradtságot, hogy ellenőrizze, hogy van-e az adott állításnak ellentmondó, de megbízható forrás, vagy újabb, más adatokat tartalmazó adatsor.

A források közti eltérésre, és a pontos forrásjelölés szükségességének demonstrálására a Francia Idegenlégió szócikket választottam a magyar, az angol, és a francia Wikipédiából.
A kiválasztott állítás, az, az, hogy a légióban szolgáló franciák milyen nemzetiségűnek adják ki magukat, nem tudom, létezik-e objektív statisztika, de a következők szerepelnek a cikkekben:

Magyar wiki:
Bár franciák hivatalosan nem lehetnek tagok, sok francia is szolgál az alakulatban.Általában belgának vagy svájcinak vallják magukat, ami többé-kevésbé magyarázatot ad francia hangzású nevükre és kitűnő nyelvtudásukra.
Angol wiki:
French citizens can enlist under a declared, fictitious, foreign citizenship (generally, a francophone one, often that of Monaco).
Francia wiki: Bár franciául nem tudok, a cikkben közölnek egy táblázatot, a légióban szolgált egyes nemzetiségekről, ami 40 000 francia légióst jelöl (a magyarok egész jól állnak 4000 idegenlégióssal).

A magyar és az angol wiki egy-egy könyvet ad meg forrásnak, a cikk alján, de nem ugyanazt, ami okot adhat az eltérésre. A magyar wiki a cikk alján még feltünteti forrásnak az angol wikit is. Jelen esetben a magyar cikk kiragadott állítása ellentmond az egyik megadott forrásnak (az angol wikinek) így feltételezhető hogy a másik forrásból van merítve az adott információ, de lehet akár spekuláció is...
A francia wiki vagy 15 könyvet felsorol forrásnak a cikk alján, de szintén nem jelöli meg az egyes állítások pontos forrását, így mind a 15 könyvet el kéne olvasnom, ha meg akarnám találni a táblázat eredetijét, és a könyv írójának hozzáfűzött kommentárját (például, hogy milyen adatokra alapozza a franciák létszámát, ha hivatalosan nem lehetnek francia tagok). A cikk a maga forrásgarmadájával már megbízhatónak számít, azonban a továbbfelhasználás szempontjából még használhatatlan, ha csak egyetlen részletét szeretném idézni, és arról tudni akarom, hogy mi a forrása, ami alapján akár további kutatásokat végezhetnék az adott állítással kapcsolatos témákban.

Egyértelműen el kell utasítania a Wikipédiának a tekintélyre (szakértő szerkesztők bemondására) alapozott, de forrásnélküli állítások befogadását, mert a Wikipédia által biztosított pszeudonimitással könnyedén vissza lehet élni, akár éveken keresztül is.

Végül egy kis fény az alagút végén: vannak forrásokkal nagyon jól alátámasztott cikkek is, és számuk remélhetőleg szaporodik, ahogy az emberek felismerik ennek szükségességét, és a kiemelt cikkek sorra megbuknak, ha nincsenek forrásokkal alátámasztva.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése